خانه / مطالب مرتبط

مطالب مرتبط

مشاوره تحصیلی

این مجموعه با 20 سال سابقه کار در حوزه انتخاب رشته و برنامه ریزی تحصیلی فعالیت خود را به طور مستمر ادامه میدهد و این برنامه شامل انتخاب رشته سال نهم می باشد . دانش آموزان می توانند با اخذ وقت از آموزشگاه از تخصص و تجربیات مشاورین و روان ...

ادامه نوشته »