خانه / دسته‌بندی نشده / برنامه کلاسی دوازدهم (کنکور)

برنامه کلاسی دوازدهم (کنکور)

 شنبه  یکشنبه  
ساعت کلاسها17:00******15:0018:1019:40
رشته ریاضیزبان انگلیسی
آقای نادری
خانم مشعوفی
***************
رشته تجربیزبان انگلیسی
آقای نادری
خانم مشعوفی
***************
رشته انسانی*********ادبیات
خانم دکتر خادم
عربی
خانم اسدی
ریاضی
خانم موفقی
خانم فرد
دوشنبهسه شنبه
ساعت کلاسها19:40******15:0017:00***
رشته ریاضیدین و زندگی
آقای شکری
******گسسته
مهندس علیدوستی
خانم موفقی
***
رشته تجربیدین و زندگی
آقای شکری
***************
رشته انسانی*********زبان انگلیسی
خانم مشعوفی
******
چهارشنبهپنج شنبه
ساعت کلاسها15:0016:45***15:0016:4518:30
رشته ریاضیشیمی
دکتر حسینی
خانم بهرامی
هندسه تحصیلی
خانم موفقی
آقای کشتکار
***فیزیک
مهندس کمالی
رشته تجربیشیمی
دکتر حسینی
******زیست
دکتر میرزایی
ریاضی
مهندس علیدوستی
خانم موفقی
فیزیک
مهندس کمالی
رشته انسانی******************

همچنین ببینید

مدرسین پایه دهم ویازدهم(انسانی)