خانه / دسته‌بندی نشده / برنامه کلاسی دوازدهم (کنکور)

برنامه کلاسی دوازدهم (کنکور)

 شنبه  یکشنبه  
ساعت کلاسها15:30-1717:15-18:4518:50-20:3015:30-1717:15-18:4518:50-20:30
رشته ریاضیفیزیکزبان***دیفرانسیل***شیمی
رشته تجربیزبان فیزیکعربی***ریاضیریاضی
رشته انسانیزبانادبیات
تخصصی
******عربیریاضی
دوشنبهسه شنبه
ساعت کلاسها15:30-1717:15-18:4518:50-20:3015:30-1717:15-18:4518:50-20:30
رشته ریاضیگسستههندسهعربیهندسهدیفرانسیلدیفرانسیل
رشته تجربی***شیمیشیمیآزمونزیستزیست
رشته انسانی***فلسفهروانشناسیعربی***ریاضی
چهارشنبه
ساعت کلاسها15:15-1717:15-18:45***
رشته ریاضیفیزیکزبان***
رشته تجربیادبیاتفیزیک***
رشته انسانیادبیاتمعارف***

همچنین ببینید

مدرسین پایه دهم ویازدهم (تجربی وریاضی)